1

Blindledare

Målet med spelet

Målet med spelet är att alla spelare ska ta sig från en punkt till en annan, med hjälp av en spelare som fungerar som ”blindledare”. Blindledaren leder spelarna genom en hinderbana utan att kunna se den, medan spelarna följer instruktionerna och guidar honom/henne genom att kommunicera verbalt.

Vad behövs för att spela?

 • Ett utomhusområde med hinderbana, t.ex. en park eller lekplats.
 • En person som fungerar som ”blindledare”, som är villig att ha ögonbindel på sig under spelets gång.
 • Minst två andra personer som spelar.

Så här spelar man

 1. Bestäm en start- och målpunkt för spelet.
 2. Blindledaren får sätta på sig ögonbindeln och ställer sig vid startpunkten. De andra spelarna står vid målpunkten.
 3. Blindledaren ger instruktioner till spelarna om hur de ska ta sig genom hinderbanan och till målpunkten. Instruktionerna kan vara så enkla som ”gå rakt fram” eller så komplexa som ”gå fem steg framåt, sväng till höger, ta två steg framåt, sväng till vänster osv.”.
 4. Spelarna lyssnar på instruktionerna och följer dem för att ta sig igenom hinderbanan. De får inte titta tillbaka på hindren eller röra dem.
 5. Om en spelare råkar röra vid hindret eller tittar tillbaka, måste de börja om från början.
 6. Spelet fortsätter tills alla spelare har nått målpunkten eller tills tiden tar slut.

Tips

 • För att göra spelet mer utmanande, kan ni lägga till fler hinder i banan.
 • Kommunikationen mellan blindledaren och spelarna är nyckeln till spelets framgång, så se till att alla är tydliga och förstår varandra.
 • Se till att alla deltagare är säkra och att ingen skadar sig när de tar sig genom hinderbanan.
 • Spelet kan anpassas efter olika åldrar och nivåer genom att ändra antalet hinder och komplexiteten i instruktionerna.

Lycka till och ha kul med spelet Blindledare!