1

Finns i sjön

”Finns i sjön” är ett vanligt barnspel som spelas med små stenar eller andra föremål som kulor. Spelet går ut på att träffa en annan persons kula med sin egen och på så sätt vinna poäng. Här är en steg-för-steg-guide för hur man spelar:

Förberedelser

  1. Bestäm antalet kulor som varje spelare ska använda. Vanligtvis är det 5-10 kulor per person.
  2. Rita en cirkel på marken där spelet ska spelas. Cirkeln bör vara tillräckligt stor för att kulorna ska kunna rulla fritt inuti den.
  3. Bestäm vilken ordning spelarna ska spela i. Detta kan bestämmas genom att kasta en kula så nära cirkeln som möjligt. Spelaren vars kula ligger närmast börjar.

Spelet

  1. Spelaren tar en kula och placerar den inom cirkeln. Spelaren försöker sedan träffa en annan spelares kula som är utanför cirkeln. Om spelaren träffar en annan spelares kula vinner spelaren poäng.
  2. Om spelaren träffar en annan spelares kula måste den andra spelaren ta tillbaka sin kula och placera den i cirkeln.
  3. Om spelaren missar måste spelaren ta tillbaka sin kula och försöka igen vid nästa omgång.
  4. Om spelaren träffar flera kulor på samma gång vinner spelaren poäng för varje kula som träffas.
  5. Om spelaren träffar en annan spelares kula och sedan går utom cirkeln vinner spelaren inte poäng för träffen, men spelaren måste fortfarande ta tillbaka sin kula och placera den inom cirkeln igen.

Poängräkning

Poängen räknas genom att antalet kulor som träffats adderas. Spelaren som först når en förutbestämd poänggräns vinner spelet.

Här är ett exempel på en poängtavla:

Spelare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Totalt
Spelare 1 3 1 0 4
Spelare 2 0 2 1 3
Spelare 3 1 0 2 3

Sammanfattning

”Finns i sjön” är ett enkelt men underhållande spel som kan spelas av barn i alla åldrar. Genom att använda ovanstående steg-för-steg-guide och poängtavlan kan man spela spelet på ett organiserat sätt och hålla koll på poängen.