1

Krocket

För att spela krocket behövs följande utrustning:

 1. Krocketklubbor – Det finns olika storlekar för vuxna och barn, och det behövs en klubba för varje spelare.
 2. Krocketbollar – Det finns också olika storlekar och färger för att skilja bollarna åt.
 3. Krocketpinnar – Detta är de små pinnarna som placeras i marken för att bilda banan.
 4. Väggar – Dessa används för att skapa hinder på banan och är valfria beroende på vilken typ av krocket du spelar.
 5. Målstänger – Dessa sätts i marken vid varje mål på banan.

Om du vill spela på gräs, behöver du också en slät yta att spela på. Du kan använda en park eller din egen trädgård, men se till att ytan inte är för ojämn eller för lång för att det ska bli för svårt att spela.

När du har all utrustning på plats, är det dags att sätta upp banan. Du kan antingen använda en befintlig bana eller skapa en egen genom att placera pinnar i marken på det område du har valt.

Förberedelser

 1. Placera de sex metallpinnarna (så kallade ”wickets”) på gräsmattan enligt spelplanens form, som vanligtvis är en åtta eller en cirkel.
 2. Placera krocketportarna (två pinnar med en båge som håller upp en ring) vid varje sida av spelplanen. Portarna ska vara vända mot varandra och avståndet mellan dem kan variera beroende på hur svårt du vill att spelet ska vara.
 3. Ge varje spelare en klubba och en boll. Det rekommenderas att varje spelare väljer en boll i en annan färg.

Regler

 1. Bestäm vem som börjar spelet genom att flipa en mynt eller använda ett annat slumpmässigt val.
 2. Spelaren måste slå sin boll genom alla wickets i ordning. Om bollen inte går igenom en wicket eller hamnar utanför spelplanen får spelaren försöka igen. Spelaren måste dock passera genom wicketen som hen senast passerade innan hen får fortsätta till nästa wicket.
 3. När en spelare har passerat genom alla sex wickets kan hen börja försöka träffa den av de andra spelarnas bollar som är närmast den sista wicketen. Om spelaren lyckas träffa bollen får hen en extra tur. Om bollen hamnar utanför spelplanen eller inte träffar någon boll får nästa spelare fortsätta.
 4. När en spelares boll har passerat genom sista wicketen och träffat en annan spelares boll, ska hen slå sin egen boll genom portarna. Om en annan spelares boll redan har passerat genom portarna måste spelaren träffa den bollen först innan hen själv kan passera genom portarna.
 5. Spelaren som först slår sin boll genom båda portarna vinner spelet.

Poängräkning

Poängen i krocket räknas vanligtvis enligt följande:

 • Passera en wicket: 1 poäng
 • Träffa en annan spelares boll: 1 poäng
 • Passera genom båda portarna: 2 poäng