1

Svälta Räv

”Svälta räv” är ett roligt och populärt kortspelet för 2-6 spelare. Spelet går ut på att bli av med alla kort i sin hand genom att spela ut kort i nummerordning. Här är en steg-för-steg-guide för hur man spelar:

Förberedelser

  1. Blanda kortleken och dela ut sju kort till varje spelare. Lägg resten av korten i en hög mitt på bordet. Detta är ”högen”.
  2. Lägg ut en ”räv” (ett kort med valfritt nummer) i mitten av bordet bredvid högen. Detta kort är ”räven”.

Spelet

  1. Spelaren till vänster om given börjar spelet genom att spela ut ett kort som antingen är ett nummer högre eller lägre än ”räven”. Till exempel, om ”räven” är en femma kan spelaren spela ut en fyra eller en sexa.
  2. Om spelaren inte har något kort att spela ut kan denne ta ett kort från högen och försöka igen. Om kortet kan spelas ut, spelas det direkt ut.
  3. Om en spelare lyckas spela ut ett kort läggs det i en hög bredvid ”räven”. Detta blir den nya ”räven” och den föregående ”räven” tas bort.
  4. Spelet fortsätter i samma ordning med spelaren till vänster om den som senast spelade ut ett kort.
  5. Om en spelare spelar ut en åtta är det nästa spelares tur att spela. Om en spelare spelar ut en knekt, får den följande spelaren ta två kort från högen. Om en spelare spelar ut en dam, får den följande spelaren ta tre kort från högen. Om en spelare spelar ut en kung, får den följande spelaren ta fyra kort från högen.
  6. Om en spelare lyckas spela ut alla sina kort har denne vunnit om ingen annan spelare har spelat ut alla sina kort.

Poängräkning

Poängen räknas genom att man tar antalet kort som är kvar i varje spelares hand efter att någon har spelat ut alla sina kort. Den spelare som har minst antal kort kvar får 0 poäng, och övriga spelare får poäng enligt antalet kort de har kvar. Den som först når en förutbestämd poänggräns vinner spelet.

Här är ett exempel på en poängtavla:

Spelare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Totalt
Spelare 1 1 0 2 3
Spelare 2 0 1 1 2
Spelare 3 2 2 0 4