image_print

Antal spelare: 2 eller fler.

Material: Inget behövs.

Spelregler:

  1. En person väljer ett ord, men berättar inte för de andra vad det är.
  2. Därefter ger personen ledtrådar som de andra spelarna använder för att försöka gissa ordet.
  3. Om ingen gissar rätt efter ett visst antal ledtrådar, kan personen ge ytterligare ledtrådar.
  4. Den som först gissar ordet vinner och får välja nästa ord.
  5. Det är upp till spelarna att bestämma antalet ledtrådar som ska ges innan någon får gissa.

Tips:

  • Välj ord som är relevanta för alla spelare och inte för svåra eller för lätta.
  • Ledtrådar kan vara kategorier, synonyma ord, eller beskrivande ord som hänvisar till egenskaper eller användning av ordet.

Lycka till och ha kul med spelet Gissa mitt ord!