image_print

Antal spelare: 5 eller fler

Ålder: 5 år och uppåt

Utrustning: Ingen

Mål: Att undvika att bli tagen av Blixt och vara den sista personen kvar.

Regler:

  1. En person väljs ut som Blixt och står vid ena änden av planen. De andra spelarna står vid den andra änden och kallas Dunder.
  2. När Blixt ropar ”Blixt!” springer spelarna mot den andra änden av planen för att undvika att bli taggade av Blixt.
  3. Om en spelare blir tagen av Blixt blir de också Blixt och hjälper till att tagga de andra.
  4. Spelet fortsätter tills bara en person är kvar som inte har blivit tagen.
  5. Den sista personen kvar blir vinnaren.

Tips:

  1. Var noga med att ha tillräckligt med utrymme för att undvika kollisioner och skador.
  2. Spela spelet på en gräsmatta eller en mjuk yta för att minimera risken för skador.
  3. Var noga med att sätta upp tydliga gränser för spelet så att spelarna inte springer för långt bort eller över farliga områden.
  4. Var noga med att ha tillräckligt med spelare för att hålla spelet roligt och utmanande.
  5. Variera spelet genom att ha flera personer som är Blixt samtidigt eller genom att ha flera olika team.

Poängsystem:

Eftersom Blixt och dunder är ett överlevnadsspel finns det vanligtvis inget poängsystem. Spelet spelas tills bara en person är kvar som inte har blivit tagen.