image_print

Material

  • Inget specifikt material krävs.

Spelregler

  1. En spelare väljs till att vara polis och en annan spelare väljs till att vara tjuv. Resten av spelarna är fria medborgare.
  2. Polisen får ett litet försprång och börjar från en förutbestämd position (till exempel ett träd eller en bänk). Tjuven börjar från en annan position (till exempel den motsatta änden av en park).
  3. Polisen försöker tagga tjuven för att stoppa honom/henne från att fly. Tjuven försöker undvika att bli tagen och fly undan polisen.
  4. Om polisen lyckas tagga tjuven, byter de roller och spelet börjar om.
  5. Om tjuven lyckas undkomma polisen och ta sig till ett förutbestämt mål (till exempel en annan bänk eller en trädgren), vinner tjuven spelet.

Tips och tricks

  • Var kreativ med platser att spela på. En park eller lekplats fungerar bra, men man kan också spela i ett hus eller i en skog.
  • För att göra spelet mer utmanande kan man införa fler poliser eller flera tjuvar.
  • Se till att alla spelare har förstått reglerna innan spelet börjar, och se till att alla är med på att respektera varandras gränser.
  • Tjuvar kan försöka lura polisen genom att gömma sig bakom föremål eller försöka att smyga sig förbi dem på ett listigt sätt.