image_print

Vad är Gissa vem?

Gissa vem är ett spel där två spelare väljer varsin person ur en grupp av figurer och sedan ställer ja- och nej-frågor för att gissa vilken person den andra spelaren har valt. Detta är ett spel för 2 personer och är vanligtvis enkelt att förstå och spela för barn.

Spelupplägg

  1. Varje spelare väljer en hemlig personfigur. Detta är den person som den andra spelaren ska gissa.
  2. Varje spelare ställer upp sitt spelbräde med alla personfigurerna framför sig.
  3. En av spelarna börjar ställa en fråga som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Frågan kan exempelvis vara ”Har din personfigur glasögon?”
  4. Den andra spelaren svarar med ”ja” eller ”nej”.
  5. Spelaren som har ställt frågan får sedan eliminera alla personfigurer som inte passar in på svaret. Detta görs genom att vända ner alla personfigurer som inte har glasögon.
  6. Sedan är det den andra spelarens tur att ställa en fråga och processen upprepas tills en spelare har gissat rätt personfigur.
  7. Om en spelare gissar rätt personfigur vinner hen.

Poängsättning

I Gissa vem finns det ingen poängsättning, utan en spelare vinner när hen gissar rätt personfigur.

Tips och tricks

  • Tänk noga på vilka frågor du ställer och försök att välja frågor som kan eliminera flera personfigurer på en gång.
  • Försök att ta reda på så mycket information som möjligt om den andra spelarens valda personfigur innan du gissar.
  • Se till att spela på ett rättvist sätt och att inte ge ledtrådar om den hemliga personfiguren när du svarar på frågor.