image_print

Förberedelser

 1. Rita en linje på marken som fungerar som avståndet mellan spelarna och hålet. Avståndet kan vara olika beroende på spelarnas ålder och erfarenhet.
 2. Gräv en liten grop i marken, ungefär fem centimeter i diameter och två centimeter djup. Detta är ”rupa” på bosniska.

Spelregler

 1. Spelaren tar sin kula och står bakom linjen. Målet är att skjuta kulan så nära hålet som möjligt.
 2. Om spelaren lyckas skjuta kulan i hålet, har han eller hon vunnit spelet.
 3. Om kulan landar utanför hålet eller hamnar för långt ifrån, är det motståndarens tur att skjuta.
 4. Motståndaren kan nu välja att skjuta sin kula mot den första spelarens kula för att försöka träffa den och flytta den bort från hålet. Om motståndaren lyckas flytta kulan, blir det den första spelarens tur igen.
 5. Om motståndaren inte lyckas träffa kulan eller om kulan hamnar i hålet, fortsätter spelet tills en spelare vinner genom att träffa hålet.
 6. Om en spelare träffar motståndarens kula istället för att träffa hålet, får spelaren poäng. Poängen räknas genom att mäta avståndet mellan motståndarens kula och hålet. Ju närmare hålet kulan ligger, desto fler poäng får spelaren.
 7. Spelet kan spelas i flera omgångar, där spelarna turas om att skjuta först.

Tips

 • För att göra spelet mer utmanande kan man placera hinder mellan spelarna och hålet, som stenar eller pinnar.
 • Om man vill göra spelet mer utmanande kan man också använda mindre kulor, som är svårare att skjuta rakt och kontrollerat.

Jag hoppas att denna guide hjälper dig att förstå hur man spelar ”vješanje” eller ”kačenje” med hålet på bosniska!