image_print

Kulor är ett klassiskt spel som spelas runt om i världen. Franska regler för spelet är något annorlunda jämfört med andra versioner av spelet, så det är viktigt att förstå reglerna innan du spelar. Här är en steg-för-steg-guide till hur man spelar kulor med franska regler:

Vad du behöver

 • Kulor: 1 större kula (ca 3 cm i diameter) och 2 mindre kulor (ca 2 cm i diameter)
 • En plan yta att spela på, som en gräsmatta eller ett bord

Målet med spelet

Målet med kulor är att träffa den mindre kulan med den större kulan, och sedan träffa den mindre kulan igen med en av de mindre kulorna. Poängen räknas genom att mäta avståndet mellan den mindre kulan och den mindre kulan som träffade den.

Spelets regler

 1. Lägg ut den större kulan på spelområdet och placera den mindre kulan cirka 3 meter bort från den större kulan. Detta är startpositionen.
 2. Spelaren som börjar spelar med den större kulan. Spelaren slår kulan i riktning mot den mindre kulan, med målet att träffa den mindre kulan.
 3. När den större kulan träffar den mindre kulan, är målet att slå en av de mindre kulorna så nära den mindre kulan som möjligt. Detta kan ske genom att slå den mindre kulan direkt eller genom att använda den större kulan för att slå den mindre kulan mot den mindre kulorna.
 4. När spelaren misslyckas med att slå den mindre kulan på detta sätt, byter motståndaren som då blir nästa spelare.
 5. Spelarna fortsätter att spela tills alla kulor har använts. Därefter räknas poängen. Poängen bestäms genom att mäta avståndet mellan den mindre kulan och den mindre kulan som träffade den. Ju närmare de är varandra, desto högre poäng får spelaren.
 6. Spelet fortsätter genom att den andra spelaren försöker upprepa processen. Den spelare som har högst poäng när båda har spelat är vinnaren.

Poängsystemet

 • Om den mindre kulan träffas men ingen av de mindre kulorna träffar den, får spelaren 1 poäng.
 • Om en av de mindre kulorna träffar den mindre kulan men inte den andra, får spelaren 2 poäng.
 • Om båda de mindre kulorna träffar den mindre kulan, får spelaren 3 poäng.