image_print

Material som behövs

För att spela kulor med svenska regler behöver man följande material:

 • En målkula, oftast större än de andra kulorna
 • Spelkulor, vanligtvis mindre kulor i olika färger
 • En plan yta, till exempel en grusplan eller en gräsmatta
 • Valfri markering för att markera start- och slutpunkten på spelplanen

Spelregler

 1. Bestäm vem som börjar: Innan spelet börjar måste man bestämma vem som börjar. Detta kan göras genom att slå en spelkula så nära målkulan som möjligt. Den som kommer närmast får börja.
 2. Placera målkulan: Målkulan placeras i mitten av spelplanen.
 3. Placera spelkulorna: Spelkulorna placeras i en cirkel runt målkulan på ett avstånd på minst en kulradie (avståndet mellan mittpunkten av målkulan och mittpunkten av en spelkula).
 4. Spela: Spelaren som börjar ska skjuta sin spelkula för att träffa målkulan. Målet är att få sin spelkula så nära målkulan som möjligt. Om spelaren träffar målkulan och kommer närmare än de andra spelarna, fortsätter spelet med nästa spelare.
 5. Poängsättning: När alla spelare har spelat en gång mäts avståndet mellan målkulan och den spelkula som är närmast. Spelaren som har kulor närmast målkulan får en poäng. Om en spelare har flera kulor närmast, får de en poäng för varje kula. Spelet fortsätter tills en spelare når det bestämda vinnande antalet poäng.

Tips och tricks

 • Försök att placera din spelkula på en strategisk plats där det är svårt för de andra spelarna att träffa den.
 • Träna på att skjuta från olika vinklar och avstånd för att förbättra dina chanser att träffa målkulan.
 • Var noga med att mäta avståndet korrekt för att undvika tvister om vem som vinner poängen.

Nu borde du ha en bra grund för att spela kulor med svenska regler. Lycka till och ha kul!