image_print

Rädda ballongen är en rolig och enkel lek som kan spelas av både barn och vuxna. Spelet kräver inte mycket utrustning och kan spelas inomhus eller utomhus. Låt oss gå igenom reglerna för spelet steg för steg.

Material

För att spela Rädda ballongen behöver du följande material:

 • En ballong
 • En stoppklocka eller timer
 • Ett snöre eller band för att markera en startlinje
 • Ett säkert spelområde utan skarpa kanter eller farliga föremål

Förberedelse

 1. Blås upp ballongen och knyt igen den.
 2. Markera en startlinje på marken med hjälp av snöret eller bandet.
 3. Placera ballongen på startlinjen.

Regler

 1. Två eller tre spelare ställer sig på ena sidan av rummet eller spelområdet. En spelare stannar vid ballongen på startlinjen och håller fast den.
 2. När spelet börjar, börjar de andra spelarna att kasta föremål, som kan vara mjuka leksaker, kuddar eller bollar, mot ballongen för att försöka få den att flytta sig över den motsatta sidan av rummet eller spelområdet.
 3. Den spelare som håller i ballongen får inte röra sig från sin position, men kan vända på ballongen eller skydda den med händerna för att hindra föremålen från att träffa ballongen.
 4. Spelet varar i en förutbestämd tid, vanligtvis 1-2 minuter, eller tills ballongen har nått den andra sidan av rummet eller spelområdet.
 5. Om en spelare träffar ballongen och den flyttar sig över startlinjen, är spelet över och de andra spelarna vinner. Om den spelare som håller ballongen kan hindra den från att röra sig över startlinjen innan tiden går ut, har han eller hon vunnit.

Tips

 • För att göra spelet mer utmanande kan du öka avståndet mellan startlinjen och den andra sidan av rummet eller spelområdet.
 • Se till att spelarna är säkra och inte kastar föremål för hårt eller på varandra.
 • Du kan också spela Rädda ballongen som en samarbetsövning, där spelarna arbetar tillsammans för att flytta ballongen över den andra sidan av rummet eller spelområdet genom att kasta föremål på ett samordnat sätt.

Nu är du redo att spela Rädda ballongen!