image_print

Vad är Röda Lyktan?

Röda Lyktan är en populär barnlek som går ut på att en person, ”den röda lyktan”, letar efter och upptäcker de andra spelarna som försöker ta sig till en förutbestämd mållinje utan att bli upptäckta.

Vad behövs för att spela?

För att spela Röda Lyktan behöver du inget speciellt material eller utrustning, bara en utomhusplats eller en stor inomhusyta som spelarna kan röra sig fritt på.

Hur många spelare kan delta?

Röda Lyktan kan spelas av en grupp med minst tre spelare, men fungerar bäst med fem eller fler.

Regler

Här är reglerna för att spela Röda Lyktan:

  1. Bestäm vem som ska vara ”den röda lyktan”. Det kan vara en frivillig spelare eller någon som valts ut att leda leken.
  2. De andra spelarna väljer en utgångspunkt där de ska gömma sig. Detta kan vara någonstans i närheten av ”den röda lyktan”, men utanför synhåll.
  3. ”Den röda lyktan” står med ryggen mot de andra spelarna och räknar ner från tio till noll medan de andra spelarna gömmer sig.
  4. När ”den röda lyktan” har räknat ner till noll, säger hen ”röda lyktan” och vänder sig om för att titta på de andra spelarna.
  5. De andra spelarna försöker att ta sig framåt utan att bli upptäckta. När ”den röda lyktan” tittar på en spelare, måste spelaren frysa och stå stilla.
  6. Om ”den röda lyktan” ser en spelare som rör sig eller springer, ropar hen ”stopp” och spelaren måste gå tillbaka till start.
  7. Målet är att alla spelare ska ta sig till en förutbestämd mållinje utan att bli upptäckta. När alla spelare har nått mållinjen, är spelet slut.
  8. Om ”den röda lyktan” lyckas upptäcka alla spelare innan de når mållinjen, är hen vinnare. Annars vinner spelarna som lyckades ta sig till mållinjen utan att bli upptäckta.
  9. Om ”den röda lyktan” vill göra spelet svårare, kan hen minska tiden för att räkna ner eller minska antalet gånger som spelarna får röra sig när hen tittar på dem.
  10. Var kreativ med spelet och glöm inte att ha roligt! Du kan också lägga till egna regler eller anpassa spelet efter spelarnas ålder och förmåga.